Tilsyn

Der vil blive indkaldt 15 regnskaber til stikprøvekontrol. Denne revision indeholder:

  • Kontrol af lokaletilskud
  • Aktivitetstilskud
  • Tilskud fra puljer

Derudover vil der ske både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Ved ansøgning om godkendelse fra en ny forening inviterer administrationen til møde, hvor vedtægten gennemgås og aktiviteter mm. drøftes.