Tilskud til instruktør- & lederuddannelse

Der ydes tilskud til kursusafgiften. I forbindelse med interne kurser ydes endvidere tilskud til lokaler, bespisning, overnatning m.v.

Retningslinjer om lederuddannelse

Tilskuddet udgør op til 75 procent af max. 1.500 kr./deltager/kursusdag.

Udbetaling af tilskud til instruktør- & lederuddannelse

Bilag indsendes efter anmodning i efteråret. Udbetaling af tilskud finder sted i december.