Revision af regnskaber

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger samt at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Grænsen for krav om registreret revisor til revision af foreningens regnskaber er en årlig tilskudsstørrelse fra Vejen Kommune på 250.000 kr. eksklusiv tilskud til hallerne.