Regnskab

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende et revideret regnskab, hvoraf følgende oplysninger blandt andet skal fremgå:

  • Indbetalt medlemskontingent
  • Antal aktive aktivitetsmedlemmer fordelt på aktiviteter
  • Antal aktive aktivitetsmedlemmer over 25 år
  • Udgifter til egne lokaler og lejrpladser
  • Udgifter til lejede lokaler og lejrpladser
  • Udgifter til lederuddannelse
  • Sidste års tilskud fra Vejen Kommune

Regnskaberne offentliggøres på kommunens hjemmeside, skriv derfor ikke cpr-numre i regnskaberne.

Foreningen skal indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.