Regnskab

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende et revideret regnskab, hvoraf følgende oplysninger blandt andet skal fremgå:

• Indbetalt medlemskontingent
• Antal aktive aktivitetsmedlemmer fordelt på aktiviteter
• Antal aktive aktivitetsmedlemmer over 25 år
• Udgifter til egne lokaler og lejrpladser
• Udgifter til lejede lokaler og lejrpladser
• Udgifter til lederuddannelse
• Sidste års tilskud fra Vejen Kommune

Regnskaberne offentliggøres på kommunens hjemmeside, skriv derfor ikke cpr-numre i regnskaberne.

Foreningen skal indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.