Lokaletilskud til idræts- og svømmehaller

Der ydes lokaletilskud med 65 procent af de godkendte timelejesatser.

Hallerne udsender regninger til lokale foreninger på foreningsandelen.