Lokaletilskud til egne/lejede lokaler

Til godkendte lokaler kan der ydes tilskud med 75 procent af de tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler, eksklusiv idræts- og svømmehaller.

Der foretages ikke fradrag for medlemmer over 25 år.

Lejeindtægter modregnes som udgangspunkt, petitessegrænse 10.000 kr., men er i øvrigt til forhandling i særlige situationer.

Fastprisaftaler

Der indgås fastprisaftaler med foreninger, hvor blandt andet aldersreduktion har væsentlig indflydelse på det kommunale tilskud.

Udbetaling af lokaletilskud

Tilskud udbetales én gang årligt med baggrund i sidst kendte regnskab, der indsendes senest 31. marts, hvorefter udbetaling vil finde sted.