Aktivitetstilskud

Tilskud ydes til samtlige aktivitetsmedlemmer under 25 år uanset bopæl.

Handicappede i forhold til aktiviteten ydes tre gange medlemstilskud uanset alder.

Et medlem registreres en gang pr. regnskabsår pr. aktivitet med særskilt kontingentbetaling.

Der kan maksimalt ydes aktivitetstilskud svarende til kontingentstørrelsen pr. medlem pr. år og kun ved aktivt medlemskab.

Et 10-turskort kan udløse et aktivitetstilskud, hvis prisen minimum svarer til aktivitetstilskuddet.

For at et familiekontingent kan udløse et aktivitetstilskud, skal prisen pr. person svare til aktivitetstilskuddet.


Udbetaling af aktivitetstilskud

Tilskud udbetales én gang årligt med baggrund i sidst kendte regnskab, der indsendes senest 31. marts, hvorefter udbetaling vil finde sted.

Se satser for aktivitetstilskud