Aktivitets- & udviklingspuljen

Der ydes tilskud til projekter ved konkret ansøgning, der beskriver projektet og dets omkostninger (inklusiv et tilbud).
Skal søges inden projektet sættes i gang.
Læs mere om aktivitetspuljen.