Vejen-ordningen - tilskud til foreningsaktiviteter

Aktivitetstilskud

Tilskud ydes til samtlige aktivitetsmedlemmer under 25 år uanset bopæl.

Handicappede i forhold til aktiviteten ydes tre gange medlemstilskud uanset alder.

Et medlem registreres en gang pr. regnskabsår pr. aktivitet med særskilt kontingentbetaling.

Der kan maksimalt ydes aktivitetstilskud svarende til kontingentstørrelsen pr. medlem pr. år og kun ved aktivt medlemskab.

Et 10-turskort kan udløse et aktivitetstilskud, hvis prisen minimum svarer til aktivitetstilskuddet.

For at et familiekontingent kan udløse et aktivitetstilskud, skal prisen pr. person svare til aktivitetstilskuddet.


Udbetaling af aktivitetstilskud

Tilskud udbetales én gang årligt med baggrund i sidst kendte regnskab, der indsendes senest 31. marts, hvorefter udbetaling vil finde sted.

Se satser for aktivitetstilskud

Tilskud til instruktør- & lederuddannelse

Der ydes tilskud til kursusafgiften. I forbindelse med interne kurser ydes endvidere tilskud til lokaler, bespisning, overnatning m.v.

Retningslinjer om lederuddannelse

Tilskuddet udgør op til 75 procent af max. 1.500 kr./deltager/kursusdag.

Udbetaling af tilskud til instruktør- & lederuddannelse

Bilag indsendes efter anmodning i efteråret. Udbetaling af tilskud finder sted i december.

Mindre anlægsprojekter

Der kan søges løbende via en ansøgning, der beskriver projektet og dets omkostninger (inklusiv to tilbud).
Skal søges inden projektet sættes i gang.
Læs mere om mindre anlægsprojekter

Aktivitets- & udviklingspuljen

Der ydes tilskud til projekter ved konkret ansøgning, der beskriver projektet og dets omkostninger (inklusiv et tilbud).
Skal søges inden projektet sættes i gang.
Læs mere om aktivitetspuljen.

Lokaletilskud til egne/lejede lokaler

Til godkendte lokaler kan der ydes tilskud med 75 procent af de tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler, eksklusiv idræts- og svømmehaller.

Der foretages ikke fradrag for medlemmer over 25 år.

Lejeindtægter modregnes som udgangspunkt, petitessegrænse 10.000 kr., men er i øvrigt til forhandling i særlige situationer.

Fastprisaftaler

Der indgås fastprisaftaler med foreninger, hvor blandt andet aldersreduktion har væsentlig indflydelse på det kommunale tilskud.

Udbetaling af lokaletilskud

Tilskud udbetales én gang årligt med baggrund i sidst kendte regnskab, der indsendes senest 31. marts, hvorefter udbetaling vil finde sted.

Lokaletilskud til idræts- og svømmehaller

Der ydes lokaletilskud med 65 procent af de godkendte timelejesatser.

Hallerne udsender regninger til lokale foreninger på foreningsandelen.

Gebyrer for lån af kommunale lokaler

Der opkræves gebyr pr. time for lån af gymnastiksale, Foreningshuset og svømmesal.

Der opkræves gebyr på 50 kroner pr. udendørs fodboldspillers brug af omklædningsrum i Vejen Sportsforening, Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening og Andst Ungdoms- og Idrætsforening.

Samt 100 kroner pr. billardspiller i Glejbjerg Billard Klub, Holsted Billard Klub og Rødding Billard Klub. 

Regnskab

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende et revideret regnskab, hvoraf følgende oplysninger blandt andet skal fremgå:

  • Indbetalt medlemskontingent
  • Antal aktive aktivitetsmedlemmer fordelt på aktiviteter
  • Antal aktive aktivitetsmedlemmer over 25 år
  • Udgifter til egne lokaler og lejrpladser
  • Udgifter til lejede lokaler og lejrpladser
  • Udgifter til lederuddannelse
  • Sidste års tilskud fra Vejen Kommune

Regnskaberne offentliggøres på kommunens hjemmeside, skriv derfor ikke cpr-numre i regnskaberne.

Foreningen skal indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Revision af regnskaber

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger samt at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Grænsen for krav om registreret revisor til revision af foreningens regnskaber er en årlig tilskudsstørrelse fra Vejen Kommune på 250.000 kr. eksklusiv tilskud til hallerne.

Udelukkelse fra tilskud

Foreninger, der ikke indsender ønskede oplysninger til dokumentation af seneste års aktiviteter, udelukkes fremover fra tilskud.

Såfremt foreningen atter ønsker tilskud, skal denne på ny ansøge herom.

Tilsyn

Der vil blive indkaldt 15 regnskaber til stikprøvekontrol. Denne revision indeholder:

  • Kontrol af lokaletilskud
  • Aktivitetstilskud
  • Tilskud fra puljer

Derudover vil der ske både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Ved ansøgning om godkendelse fra en ny forening inviterer administrationen til møde, hvor vedtægten gennemgås og aktiviteter mm. drøftes.

Brug for at printe?