Mindre anlægsprojekter

Mindre anlægsprojekter er større opgaver, der ikke hører ind under almindeligt vedligehold i eksempelvis klubhuse.

Ansøg om midler til mindre anlægsprojekter

Ansøgningen skal indeholde:

  • Beskrivelse af projektet
  • To indhentede tilbud (inkl. pris) på hver opgave
  • Beløbet der søges om tilskud til
  • Budget for restfinansiering

Ansøgningsfristen er 1. marts. Ansøgninger, der indkommer herefter behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.

Alle foreninger modtager information herom i januar pr. mail.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Det er vigtigt, I søger inden projektet sættes i gang.

Hvis din forening ikke har et cvr-nummer, så ring til Anne Sydow Kristensen på 79 96 63 82 og aftal nærmere.