Send indstillinger

 • Din indstilling til hædring og priser skal sendes på vegne af en forening.
 • Det er ingen hindring, hvis forslaget til Foreningspris og Lederpris tidligere har været fremsendt.
 • Indstillingerne skal sendes via nedenstående formularer.
 • Send indstillingerne senest den 24. januar 2022.

Hædring af hold- og enkeltmandspræstationer

En forening kan indstille særlige hold- og enkeltmandspræstationer, inden for såvel bredde som elite. Det kunne være:

 • Hold og enkeltpersoner, som har opnået mesterskab/udtagelse til landshold, og som er startet eller fortsat kommer i en af Vejen Kommunes foreninger.
 • Hold og enkeltpersoner, som udviser troskab over for idrætten og fællesskabet uanset resultatet.
 • Hold med rigtigt godt sammenhold.
 • Personer med en evne til at tænke ud af boksen i forbindelse med Covid-19-restriktionerne.
 • Personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i foreningen.

Folkeoplysningsudvalget beslutter ud fra indstillingerne, hvem der skal hædres. Hvis din indstilling bliver udvalgt af Folkeoplysningsudvalget, får din forening besked i marts 2022.

Indstil hold til Hædring

Indstil enkeltmandspræstationer til Hædring

Frivillige ledere i 25 år eller mere

Uddeles til de foreningsledere, der har været ledere i 25 år eller mere i én eller flere forening(er) i Vejen Kommune. Denne pris tildeles kun en gang pr. person.

Indstil til frivillige ledere i 25 år

Foreningsprisen

Foreningsprisen gives til en forening i Vejen Kommu­ne, der har ydet en ekstraordinær indsats. Eksempelvis ved:

 • At få flere til at deltage aktivt i foreningsarbejdet.
 • At gøre en ekstra indsats for lokalsamfundet på idræts­området.
 • At højne og fremme kvaliteten i foreningen.
 • At være med til at sætte Vejen på danmarkskortet.

Folkeoplysningsudvalget beslutter ud fra indstillingerne, hvem der skal nomineres. Hvis din indstilling bliver udvalgt af Folkeoplysningsudvalget, får din forening besked i marts 2022.

Indstil til Foreningspris

Lederprisen

Lederprisen gives til en person, hjemmehørende i Vejen Kommune, som har ydet en ekstraordinær indsats. Eksempelvis ved:

 • At højne og fremme interessen for fritidsaktiviteter, som skaber og sikrer en positiv ud­vikling i foreningen.
 • At sætte retning og følgeskab blandt medlemmerne i foreningen.
 • At være motiverende og har et stort engagement i foreningen.

Folkeoplysningsudvalget beslutter ud fra indstillingerne, hvem der skal nomineres. Hvis din indstilling bliver udvalgt af Folkeoplysningsudvalget, får din forening besked i marts 2022.

Indstil til Lederpris

Se tidligere vindere af Lederpris og Foreningspris