Hædring af idrætsfolk

Hold- og enkeltmandspræstationer

Kender du en idrætsudøver/spejder, der i 2020 har ydet en ekstraordinær indsats?

Det kan være, at ved­kommende har tænkt ud af boksen i forbindelse med Covid-19 restriktionerne eller generelt har ydet en ekstraordinær indsats i foreningen. Det kan også være et hold med rigtig godt sammenhold.

Hvis du mener, at holdet eller personen har gjort sig fortjent til at blive hædret for sin indsats, så er det nu, du skal indstille til Folkeoplysningsudvalgets hædring 2020.

Det er også her, at årets lederpris, foreningspris og frivillige ledere med 25-års-jubilæum bliver fundet. Nomineringerne til priserne skal også sendes nu.

Foreninger kan indstille personer til både hædring af præstationer og til priser, og man kan indstille både hold og enkeltmandspræstationer, både inden for bred­de- og eliteidræt.

Folkeoplysningsudvalget beslutter ud fra indstillingerne, hvem der skal indbydes til sammen­komsten og samtidigt modtage en gave.

De to priser

Foreningsprisen

Foreningsprisen gives til en forening i Vejen Kommu­ne, der har ydet en ekstraordinær indsats. Eksempelvis ved at:

  • få flere til at deltage aktivt i foreningsarbejdet
  • gøre en ekstra indsats for lokalsamfundet på idræts­området
  • højne kvaliteten i foreningen
  • være med til at sætte Vejen på danmarkskortet.

Lederprisen

Lederprisen gives til en leder, der

  • har ydet en ekstra­ordinær indsats for at fremme interessen for fritidsaktiviteter, som skaber og sikrer en positiv ud­vikling i foreningen
  • sætter retning og sikrer føl­geskab i foreningen
  • er motiverende og har et stort engagement i foreningen.

Send jeres indstillinger

Det gør ikke noget, at forslagene til forenings- og lederprisen har været stillet før.

Brug nedenstående formularer, hvor I fremhæver de særlige præstationer.

Send indstillingerne senest den 1. juli 2021.

Vi indbyder de foreninger og personer, som Folkeoplysningsudvalget har udvalgt.

Vi glæder os til at modtage jeres indstillinger.

Indstil til Lederpris, Foreningspris og frivillige ledere i 25 år

Indstil hold- eller enkeltmandspræstationer til hædring

Se tidligere vindere af Lederpris og Foreningspris