Hædring af idrætsfolk

Arrangementet er på grund af Covid-19 udsat, indtil det igen er muligt at afholde sådanne arrangementer.

Hædring af Idrætsfolk

Vi hylder hvert år idrætsudøvere/spejdere, som året før har ydet en særlig præstation inden for idræt og fritid og er medlem af en klub eller forening i Vejen Kommune, ved arrangementet Hædring af Idrætsfolk. Vi uddeler også årets Foreningspris, Lederpris og 25-års frivillige ledere.

Foreningslivet indstiller personer til både hædring af præstationer og til priser. Det er ingen hindring, hvis forslaget til Foreningspris og Lederpris tidligere har været fremsendt.

Hold- og enkeltmandspræstationer

En forening kan indstille særlige hold- og enkeltmandspræstationer, inden for såvel bredde som elite. Folkeoplysningsudvalget beslutter ud fra indstillingerne, hvem der dette år skal indbydes til arrangementet og modtage en gave.

Foreningsprisen

Prisen gives til en forening fra Vejen Kommune, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for et eller flere af følgende områder:

  • At få unge/ældre til at deltage aktivt i foreningsarbejde.
  • At gøre en indsats for lokalsamfundet på idrætsområdet.
  • At højne kvaliteten i foreningen.
  • At sætte Vejen Kommune på danmarkskortet.

Lederprisen

Vi uddeler Lederprisen til en person, hjemmehørende i Vejen Kommune, som har ydet en ekstraordinær indsats inden for et eller flere områder:

  • At højne og fremme interessen/standarden for kommunens fritidsaktiviteter.
  • At få skabt og sikret en positiv udvikling i foreningen.
  • At sætte retning og følgeskab blandt medlemmerne i foreningen.
  • At være motiverende og have et stort engagement i foreningsarbejdet.

Frivillige ledere i 25 år uddeler vi til de foreningsledere der har været leder i 25 år i foreningen.

Indstillingerne til forenings- og lederprisen skal indeholde en god beskrivelse af foreningen/personen. Anvend skemaerne som der er linket til og udfyld dem på computeren.

Indstillingen skal sendes til KULTUR-FRITID@vejen.dk, senest den 12. marts 2020 kl. 12.00!


Alle godkendte folkeoplysende foreninger har modtaget information om dette.

Indstil til Lederpris, Foreningspris og frivillige ledere i 25 år

Indstil hold- eller enkeltmandspræstationer til hædring

Se tidligere vindere af Lederpris og Foreningspris