Gruppe I - 18 kroner pr. medlem under 25 år

Blandede aktiviteter
Børne-/ungdomsklub
Filmklub
Fritidsklub
Kortspil
Legestue
Luthersk Mission
Lystfiskeri
Modelflyveklub
Racing
Tekstil/håndarbejde