Forsamlingshuse i Vejen Kommune

Se forsamlingshusenes fælles database Danske Forsamlingshuse.

Tilskud til større vedligeholdelsesopgaver i forsamlingshuse

Forsamlingshuse kan søge en pulje, der går til større vedligeholdelsesopgaver i forsamlingshuse.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af opgaven, og der skal medsendes et tilbud på materialer/opgaven. Der kan søges tilskud til vedligeholdelsesopgaver på over 25.000 kr.

Puljen fordeles forholdsmæssigt. Forsamlingshusene modtager informationsbrev herom.

Ansøgningsfristen er 31. marts.