Bevægelse er Vejen

Projektet skal styrke samarbejdet mellem de kommunale institutioner og foreningslivet, så børn og unge oplever inspirerende og lærerige aktivitetsforløb. Vi vil med projektet skabe mere leg, bevægelse og flere fællesskaber gennem en samskabende tilgang til institutioner og foreninger. Vi vil understøtte og udvikle foreningerne, så de bliver endnu bedre til at motivere børn og unge til at deltage i foreningernes idrætstilbud.

Bevægelse er Vejen er et samarbejde med DGI Sydvest, der løber fra februar 2022 til februar 2024. Indsatsen bygger videre på de erfaringer, som Bevægelse er Vejen i 2020-2022 har ført med sig. Til indsatsen er der afsat en pulje på 200.000 til aktiviteter i projektet. 

Målsætninger for Bevægelse er Vejen

 • At motivere flere børn og unge til foreningsdeltagelse og fastholde de unge, som er i foreningslivet samt på sigt skabe flere frivillige.
 • At udvikle foreningerne, så de bliver endnu bedre til at tage imod nye medlemmer og formår at lave aktivitetsforløb, der er motiverende for målgruppen.
 • At styrke samarbejdet mellem institutioner og foreninger, så der er en bedre sammenhængskraft, der kommer begge parter til gavn.
 • At udvikle læringsmiljøer, der i højere grad stimulerer til bevægelse og dermed vil øge trivsel og sundhed blandt børn og unge i institutionerne.

Målgruppe

Den primære målgruppe er børn og unge fra udvalgte børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser i Vejen Kommune.  Den sekundære målgruppe er personale i de samarbejdende institutioner, frivillige i de samarbejdende foreninger samt børn og unge fra andre institutioner i Vejen Kommune.

De institutioner, som har været med i Bevægelse er Vejen i perioden 2020-22 vil forsat blive fulgt for at understøtte de indsatser, som er igangsat.

Playmaker

Projektet ledes af playmaker Lasse Roost Rasmussen, som er i tæt kontakt med institutionerne og foreningers ledere, lærere/pædagoger og frivillige. Hvis du vil vide mere om Bevægelse er Vejen eller har spørgsmål til projektet, så kan Lasse kontaktes på telefon 79 96 63 36 eller via

Aktivitetspulje under Bevægelse er Vejen

Aktivitetspulje

Aktivitetspuljen er på 100.000 kr. om året og kan søges af institutioner og foreninger fra Vejen Kommune. Formålet med puljen er at understøtte mulighederne for, at institutioner og foreninger kan samarbejde og skabe bevægelsesaktiviteter for børn og unge. Aktivitetspuljen skal styrke institutionerne og foreningernes arbejde med at gøre børn og unge mere aktive.

Det er derfor væsentligt, at alle midler, som tildeles fra aktivitetspuljen, understøtter Bevægelse er Vejens overordnede formål om at øge børn og unges sundhed, trivsel og foreningsdeltagelse gennem fællesskabende idræt og bevægelse.

Kontakt playmakeren i projektet og afklar formål, organisering, indhold og beløb der ansøges om. Du beskriver forløbet i et dokument, som Playmakeren sender til dig. Puljen kan søges ad flere omgange.

Hvilke kriterier stilles der til en ansøgning

 • Vi støtter i højere grad ambitiøse projekter med en tydelig plan og et klart formål. Det skal være beskrevet, hvordan projektet organiseres, og hvordan aktiviteterne vil forløbe fremadrettet, og ikke er enkeltstående.
 • Aktivitetsforløb skal være for børn og unge i Vejen Kommune med henblik på at skabe nye aktiviteter, nye fællesskaber eller engagere nye målgrupper.
 • Aktivitetspuljen støtter i højere grad projekter, hvor en finansiering er afgørende for, at aktiviteterne er mulige at afvikle.
 • Aktivitetspuljen er åben for, hvad der er nødvendigt for at skabe et aktivitetsforløb for børn og unge.

Eksempler på hvad der kan søges til

 • Frikøb af frivillige arbejdskræfter
 • Tilskud til udviklende indsatser, der giver lærere, pædagoger og frivillige bedre kompetencer til at engagere børn og unge til bevægelse.
 • Events, som er en del af en større og længerevarende indsats for målgruppen.

Der kan IKKE søges til

 • Enkeltstående sociale events
 • Driftsudgifter
 • Personligt ejet udstyr