Bevægelse er Vejen

Projektet skal styrke samarbejdet mellem de kommunale institutioner og foreningslivet, så børn og unge oplever inspirerende og lærerige aktivitetsforløb. Vi vil med projektet skabe mere leg, bevægelse og flere fællesskaber gennem en samskabende tilgang til institutioner og foreninger. Vi vil understøtte og udvikle foreningerne, så de bliver endnu bedre til at motivere børn og unge til at deltage i foreningernes idrætstilbud.

Bevægelse er Vejen er et samarbejde med DGI Sydvest, der løber fra februar 2022 til februar 2024. Indsatsen bygger videre på de erfaringer, som Bevægelse er Vejen i 2020-2022 har ført med sig. Til indsatsen er der afsat en pulje på 200.000 til aktiviteter i projektet. 

Målsætninger for Bevægelse er Vejen

  • At motivere flere børn og unge til foreningsdeltagelse og fastholde de unge, som er i foreningslivet samt på sigt skabe flere frivillige.
  • At udvikle foreningerne, så de bliver endnu bedre til at tage imod nye medlemmer og formår at lave aktivitetsforløb, der er motiverende for målgruppen.
  • At styrke samarbejdet mellem institutioner og foreninger, så der er en bedre sammenhængskraft, der kommer begge parter til gavn.
  • At udvikle læringsmiljøer, der i højere grad stimulerer til bevægelse og dermed vil øge trivsel og sundhed blandt børn og unge i institutionerne.

Målgruppe

Den primære målgruppe er børn og unge fra udvalgte børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser i Vejen Kommune.  Den sekundære målgruppe er personale i de samarbejdende institutioner, frivillige i de samarbejdende foreninger samt børn og unge fra andre institutioner i Vejen Kommune.

De institutioner, som har været med i Bevægelse er Vejen i perioden 2020-22 vil forsat blive fulgt for at understøtte de indsatser, som er igangsat.

Playmaker

Projektet ledes af playmaker Lasse Roost Rasmussen, som er i tæt kontakt med institutionerne og foreningers ledere, lærere/pædagoger og frivillige. Hvis du vil vide mere om Bevægelse er Vejen eller har spørgsmål til projektet, så kan Lasse kontaktes på larr@vejen.dk eller på telefon 79 96 63 36.