Svarfrister for Jobcenter

Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Jobcenter
Hjælpemidler – såsom albuestokke, toiletstol, toiletforhøjer, badestol tryksårsforebyggelse eller hjælpemidler der udlånes i forbindelse med arbejdsmiljø vurderinger og BASH forløb (rehabilitering)
Lovgrundlag: Serviceloven § 112, Arbejdsmiljøloven § 38, Serviceloven § 83a
3 dage
Kommunikations- og Synshjælpemidler (når Vejen Kommune modtager sagen fra kommunikationscentret som har frist på 5 måneder)
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
2 uger
Hjælpemidler og forbrugsgoder – midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 113b
2 uger
Kropsbårne hjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 112/113
4 uger
Forbrugsgoder
Lovgrundlag:
Serviceloven § 113
3 mdr.
Terminalregistrering
Lovgrundlag:
Serviceloven § 120
2 dage
Plejevederlag
Lovgrundlag:
Serviceloven § 119
1 uge
Omsorgstandpleje og specialtandpleje
Lovgrundlag:
Sundhedslovens § 131
2 uger
Sansedyner
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
3 mdr.
Boligændring mindre
Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
2 mdr.
Boligændringer større
Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
9 mdr.
Handicapbil og afgiftsfritagelse – erhverv/uddannelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
6 mdr.
Handicapbil og afgiftsfritagelse – trivsel
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 mdr.
Særlig indretning af bil uden kørekortskrav
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 mdr.
Særlig indretning af bil med kørekortskrav
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
4 uger
Reparation af handicapbil
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
1 uge
Botilbud – varigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 108
3 mdr.
Botilbud - midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 107
3 mdr.
Botilbud m. Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 85/105
3 mdr.
Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven § 85
6 uger
Borgerstyret personlig assistance
Lovgrundlag:
Serviceloven § 96
3 mdr.
Ledsagerordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 97
8 uger
Merudgifter
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 41/100
4 uger
Tabt arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag:
Serviceloven § 42
4 uger
Beskyttet beskæftigelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 103
6 uger
Samværs- og aktivitetstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 104
6 uger
Pensionssager
Lovgrundlag:
Lov om social pension, kap. 3
6 mdr.