Svarfrister for Jobcenter

Her kan du se frister for afgørelser i Jobcenter
Målgrupper omfattet af følgende lovgivning Sagsbehandlingstider

Lov om aktiv socialpolitik

 
Revalidering 3 måneder
Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 3 måneder

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 
Ansættelse med løntilskud (skånejob) 3 måneder
Afgørelse om fleksjob 3 måneder
Afgørelse om arbejdsredskaber, arbejdsindretning m.v. til fleksjobmodtagere 4 uger
Tilbud til ledige selvforsørgere 3 måneder
Afgørelse om undervisningsmateriale, arbejdsredskaber  og arbejdspladsindretning 4 uger
Transportudgifter 2 uger
Godtgørelse 2 uger
Mentorordning 4 uger
Tilskud til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og introduktion til personer uden løntilskud 3 måneder

Lov om sygedagpenge

 
Afklaring af retten til sygedagpenge ved tilflytning til kommunen 8 uger
Afgørelse af om borgeren er omfattet af forlængelsesreglerne om sygedagpenge ved tilflytning til kommunen  8 uger

Lov om social pension

 
Ansøgning om overgang til behandling af førtidspension på det foreliggende grundlag 1 uge

Sagsbehandlingstider

Ifølge Retssikkerhedslovens § 3, stk.2 skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.
Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår der kan forventes afgørelse.

Afgørelse

Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på det ansøgte.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og løber indtil afgørelsen er sendt til borgeren.
Overholdelse af sagsbehandlingstiden forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt og at dokumentation, der er påkrævet foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når man fra kommunens side anmoder om det.
Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.

Du kan få yderligere oplysninger hos Jobcentret, tlf. 79 96 50 00, eller via e-mail jobcenter@vejen.dk.