Svarfrister for Handicap & Psykiatri

Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Handicap & Psykiatri
Botilbud – varigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 108
3 mdr.
Botilbud - midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 107
3 mdr.
Botilbud m. Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 85/105
3 mdr.
Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven § 85
6 uger
Borgerstyret personlig assistance
Lovgrundlag:
Serviceloven § 96
3 mdr.
Ledsagerordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 97
8 uger
Merudgifter
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 41/100
8 uger
Tabt arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag:
Serviceloven § 42
8 uger
Beskyttet beskæftigelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 103
6 uger
Samværs- og aktivitetstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 104
6 uger
Pensionssager
Lovgrundlag:
Lov om social pension, kap. 3
6 mdr.