Svarfrister for Familie, Handicap & Socialpsykiatri

Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Botilbud – varigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 108
12 uger
Botilbud - midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 107
12 uger
Botilbud m. Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 85/105
12 uger
Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven § 85
6 uger
Borgerstyret personlig assistance
Lovgrundlag:
Serviceloven § 96
12 uger
Ledsagerordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 97/45
8 uger
Merudgifter
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 41/100
12 uger
Tabt arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag:
Serviceloven § 42
12 uger
Beskyttet beskæftigelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 103
6 uger
Samværs- og aktivitetstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 104
6 uger
Pensionssager
Lovgrundlag:
Lov om social pension, kap. 3
 
Afløsning eller aflastning
Lovgrundlag:
Servicelovens §84
12 uger
Børnefaglige undersøgelser
Lovgrundlag:
Servicelovens §50
4 måneder
Opfølgning på handleplan
Lovgrundlag:
Servicelovens § 70
1. gang efter 3 måneder,
derefter hver 6. måned.