Svarfrister for Borgerservice

Her kan du se frister for afgørelser i Borgerservice
Emne Sagsbehandlingstider
Beboerindskudslån 6 uger
Fribefordring - godtgørelse 6 uger
Fribefordring - ansøgning 8 uger
Ledighedsydelse 6 uger
Personlige tillæg til pensionister 6 uger
Helbredstillæg til pensionister         6 uger 


Kan den generelle frist ikke overholdes, fordi der f.eks. mangler økonomiske eller andre oplysninger, får ansøgeren besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.