Svarfrister for Ældre & Rehabilitering

Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Ældre & Rehabilitering
Aktivitets- og samværstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 79
1 hverdag

Personlig pleje
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 1
5 hverdage

Praktiske opgaver
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 2
7 hverdage

Madservice
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 3
3 hverdage

Rehabiliteringsforløb
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83a
henholdsvis 5 eller 7 hverdage

Aflastning uden for hjemmet
Lovgrundlag:
Serviceloven § 84 , stk. 1
7 hverdage

Midlertidigt ophold
Lovgrundlag:
Serviceloven § 84 , stk. 2
7 hverdage
Hjælperordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 95
3 måneder
Pasning af nærtstående
Lovgrundlag:
Serviceloven § 118
3 måneder

Hjælpemidler
Udlånes i forbindelse med arbejdsmiljøvurderinger og BASH-forløb (rehabilitering), enkelte genbrugshjælpemidler som eks. albuestokke, badebænke, toiletforhøjere og toiletstole.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112, Arbejdsmiljøloven § 38, Serviceloven § 83a
3 dage

Genbrugshjælpemidler
Eksempelvis rollatorer, kørestole m.fl.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
8 uger

Servicehunde
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
16 uger

El-køretøjer / El-scootere / Cykler
Lovgrundlag:
Servicelovens § 112
16 uger

Medicinsk optiske synshjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Optiske svagtsyns-hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Informationsteknologiske hjælpemidler - særlige

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

5 måneder hos Kommunikationscentret og 4 uger hos Vejen Kommune (samlet 24 uger)

Høretekniske hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Hjælpemidler og forbrugsgoder – midlertidigt

Lovgrundlag:
Serviceloven § 113b
2 uger

Personlige hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 112/113

4 uger
(dog 6 uger ift. kompressionsstrømper, parykker, brystproteser og indlæg til sko.)


Forbrugsgoder

Lovgrundlag:
Serviceloven § 113
3 måneder

Individuel befordring

Lovgrundlag:
Serviceloven § 117
1 hverdag

Støtte ved hastigt fremadskridende sygdom
Lovgrundlag:
Serviceloven § 117a.
5 hverdage

Terminalregistrering

Lovgrundlag:
Serviceloven § 120
2 dage

Plejevederlag

Lovgrundlag:
Serviceloven § 119
1 uge

Hjælp til sygeartikler og lignende
Lovgrundlag:
Serviceloven § 122
1 uge

Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Lovgrundlag:
Sundhedslovens § 131
2 uger

Boligændring mindre

Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
2 måneder

Boligændringer større

Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
9 måneder

Handicapbil og afgiftsfritagelse – erhverv/uddannelse

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
6 måneder

Handicapbil og afgiftsfritagelse – trivsel

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 måneder

Særlig indretning af bil uden kørekortskrav

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 måneder

Særlig indretning af bil med kørekortskrav

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
4 uger

Reparation af handicapbil

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
1 uge