Svarfrister for Ældre & Rehabilitering

Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Ældre & Rehabilitering
Hjælpemidler
Udlånes i forbindelse med arbejdsmiljøvurderinger og BASH-forløb (rehabilitering), enkelte genbrugshjælpemidler som eks. albuestokke, badebænke, toiletforhøjere og toiletstole.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112, Arbejdsmiljøloven § 38, Serviceloven § 83a
3 dage
Genbrugshjælpemidler
Eksempelvis rollatorer, kørestole m.fl.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
8 uger
El-køretøjer / El-scootere / Cykler
Lovgrundlag:
Servicelovens § 112
16 uger
Medicinsk optiske synshjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)
Optiske svagtsyns-hjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)
Informationsteknologiske hjælpemidler - særlige
Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

5 måneder hos Kommunikationscentret og 4 uger hos Vejen Kommune (samlet 24 uger)
Høretekniske hjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

3 måneder hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 15 uger)
Hjælpemidler og forbrugsgoder – midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 113b
2 uger
Kropsbårne hjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 112/113
4 uger
Forbrugsgoder
Lovgrundlag:
Serviceloven § 113
3 mdr.
Terminalregistrering
Lovgrundlag:
Serviceloven § 120
2 dage
Plejevederlag
Lovgrundlag:
Serviceloven § 119
1 uge
Omsorgstandpleje og specialtandpleje
Lovgrundlag:
Sundhedslovens § 131
2 uger
Boligændring mindre
Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
2 mdr.
Boligændringer større
Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
9 mdr.
Handicapbil og afgiftsfritagelse – erhverv/uddannelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
6 mdr.
Handicapbil og afgiftsfritagelse – trivsel
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 mdr.
Særlig indretning af bil uden kørekortskrav
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 mdr.
Særlig indretning af bil med kørekortskrav
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
4 uger
Reparation af handicapbil
Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
1 uge