Standard for informationssikkerhed

Standardens formål er at etablere en fornuftig balance mellem sikker drift og udnyttelse af digitaliseringsmuligheder, samt at sikre efterlevelsen af persondataloven. Frem for alt skal standarden sikre, at indsatsen prioriteres efter den aktuelle risiko.

Læs Standard for informationssikkerhed her.