Områder under direktør Morten Oldrup

Under direktør Morten Oldrup er følgende afdelinger, stabsfunktioner og institutioner  organiseret:

 • Børn & Familie - Afdelingschef Jakob Vejlø
  • Dagtilbud (børnehaver, dagpleje)
  • Psykologenheden
  • Sundhedsplejen
  • Sløjfen
  • Børn- og Ungeenheden
 • Skoler, Kultur & Fritid - Afdelingschef Regin H. Nielsen
  • Administration
  • Kultur og Fritid administration (inkl. folkeoplysning)
  • Udviklingsteam Skole og Læring
  • Skole og Børnecentre (inkl. SFO)
  • Vejen Ungdomsskole og Vejledning Vejen (VV)
  • Vejen Musikskole
  • Vejen Kommunes Biblioteker
  • Vejen Kunstmuseum
 • Handicap & Psykiatri - Afdelingschef Jane Ussing
  • Myndighed Handicap og Psykiatri
  • Socialpædagogisk Center
  • Holtegården
  • Lille Veum
  • Bofællesskabet Nørrevang og Bakkehuset
  • Bo- og beskæftigelsescenter Vejen