Tilgængelighedspolitik for kommunens hjemmesider

Tilgængelighed på Internettet er en forudsætning for, at alle har adgang til de informationer og digitale løsninger, der stilles til rådighed for borgerne. Borgerne skal have adgang uanset eventuelle funktionsnedsættelser og uanset hvilken teknologi, borgerne anvender.
Målet med en tilgængelighedspolitik er at sikre, at Vejen Kommunes netsteder og vedhæftede filer bliver tilgængelige for flest mulige borgere.
Tilgængelighedspolitikken skal anvendes til at opsætte krav med hensyn til overholdelse af tilgængeligheden. Kravene skal stilles både internt og eksternt og bør indarbejdes i f.eks. digitaliseringspolitikken, design-manualen m.v.

Mål for tilgængelighed:

 • Vejen Kommunes netsteder skal være tilgængelige for flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige teknologiske platforme.
 • Vejen Kommunes netsteder skal overholde de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign, således som disse er defineret i WCAG AA-niveau (opfyldelse af samtlige prioritet 1 og 2 kontrolpunkter fra WCAG).
 • Udviklingen af nye netsteder og revision af eksisterende netsteder skal baseres på en kravspecifikation, hvori krav om tilgængelighed på W3C WCAG AA-niveau fremgår som ufravigelige.

Ansvarlig:

Webredaktionen i Vejen Kommune er ansvarlig for at tilgængelighedspolitikken implementeres og følges.

Sikring:

 • Tilgængeligheden indgår i kravspecifikationen for Vejen Kommunes kommende netsteder.
 • Vejen Kommunes netsteder skal baseres på tilgængelig teknologi, således som det er defineret af W3C i retningslinjerne for bl.a. tilgængeligt webdesign og tilgængelige redigeringsværktøjer.
 • Vejen Kommunes netsteder skal baseres på valid mark-up kode (f.eks. HTML, XHTML, XML) og på valide style sheets (CSS) i overensstemmelse med de angivne specifikationer.
 • Indhold på Vejen Kommunes netsteder i ikke W3C-format (f.eks. PDF-dokumenter) skal overholde retningslinjerne for tilgængelighed fra de pågældende leverandører eller standardiseringsorganisationer. Desuden skal indholdet i videst muligt omfang medtages i et tilgængeligt alternativ.
 • Vejen Kommunes netsteder skal altid testes for tilgængelighed før den endelige aflevering og idriftsættelse. Testen bør omfatte såvel de formelle krav som brugertest. Fejl og uhensigtsmæssigheder, som betyder, at netstedet ikke lever op til kravene om tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau, skal rettes inden netstedet tages i drift.
 • Medarbejdere, der publicerer på Vejen Kommunes netsteder, skal have den nødvendige uddannelse i forhold til tilgængelighed.

Hvornår og hvor ofte:

 • Der udarbejdes en specifikation af hvornår og hvor ofte et netsted skal testes for tilgængelighed. Som minimum skal Vejen Kommunes netsteder testes for tilgængelighed en gang årligt.
 • Der opsættes specifikke tidsfrister for, hvornår eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder skal være udbedret. Fejl og uhensigtsmæssigheder som betyder, at netstedet ikke lever op til kravene om tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau bør være rettet senest 2 måneder efter den årlige test.

Krav til samarbejdspartnere og leverandører:

 • Ved anvendelse af eksterne samarbejdspartnere og leverandører skal de pågældende virksomheder kunne dokumentere en rimelig grad af kompetence inden for området tilgængelighed.
 • Ved kontraktindgåelse skal eksterne samarbejdspartnere/leverandører garantere overholdelse af kravene til tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau. Disse krav gælder såvel for standardkomponenter som egenudviklede løsninger.