Om hjemmesiden

På Vejen Kommunes hjemmeside kan du finde oplysninger om kommunen. Du kan læse om vores ydelser, se nyheder og finde anden relevant information om Vejen Kommune.

Via vores selvbetjeningsløsninger betjene dig selv på nettet. Du finder selvbetjeningsløsningerne her: www.vejen.dk/selvbetjening.

Grundtanken bag hjemmesiden er, at det skal være let for dig at finde frem til de oplysninger, du har brug for. Siden er opbygget efter forskellige målgrupper, du kan være en del af, og efter forskellige situationer du kan stå i.

Ansvar:

Ansvaret for informationer og services på Vejen Kommunes hjemmeside ligger hos den enkelte afdeling og de fagfolk, som er eksperter på området.

Hjemmesiden eller dele deraf må ikke offentliggøres i kommercielt øjemed, herunder fremvises eller videredistribueres på net eller i hard copy uden Vejen Kommunes skriftlige samtykke. Indholdet på denne hjemmeside må ikke gøres til genstand for f.eks. redigeringsmæssige eller tekniske ændringer uden Vejen Kommunes skriftlige samtykke.

De hjemmesider, som er forbundet med Vejen Kommunes hjemmeside via link, er ikke under Vejen Kommunes kontrol, og Vejen Kommune er ikke ansvarlig for indholdet i sådanne hjemmesider eller ansvarlig for noget link, som er indeholdt i en sådan hjemmeside.

Tilgængelighed:

Tilgængelighed på Internettet er en forudsætning for, at alle har adgang til de informationer og digitale løsninger, der stilles til rådighed for borgerne. Borgerne skal have adgang uanset eventuelle funktionsnedsættelser og uanset hvilken teknologi, borgerne anvender. Målet med en tilgængelighedspolitik er at sikre, at Vejen Kommunes netsteder og vedhæftede filer bliver tilgængelige for flest mulige borgere. 
Se Tilgængelighedspolitikken for Vejen Kommunes hjemmesider 

PDF-filer:

En del publikationer fra Vejen Kommune kan hentes elektronisk som såkaldte PDF-filer. Du kan kun læse indholdet i PDF-filen, hvis du har programmet Adobe Reader®. Programmet kan hentes hos Adobe på www.adobe.dk. Adobe Reader findes i flere forskellige udgaver og til flere forskellige operativsystemer. Vejen Kommune kan desværre ikke kan hjælpe dig, hvis du har problemer med installation eller brug af Adobe programmet. 

Mails til Vejen Kommune

Hvis du vil sende en mail til Vejen Kommune, finder du her mailadresser for medarbejderne i administrationen. Hvis du ikke har et mail-program kan du i stedet bruge webformularen her for at sende en mail til kommunen.

Hvis du skal sende en mail til Vejen Kommune, der indeholder personfølsomme oplysninger, skal sende en sikker mail. På denne måde bliver dine informationer krypteret. Det betyder, at ingen andre end du og Vejen Kommune kan læse informationerne. Se, hvordan du sender en sikker mail til Vejen Kommune

Hvis du vil sende en mail med vedhæftede filer til Vejen Kommune, skal du være opmærksom på, at vi anvender Microsoft Office 2007. Du kan sende følgende filtyper:

 • Word 2007, eller ældre versioner af Word
 • Excel 2007, eller ældre versioner af Excel
 • PowerPoint 2007, eller ældre versioner af PowerPoint
 • PDF-filer

Hvis vi ikke kan læse den fil du har sendt, kontakter vi dig.

Har du spørgsmål om hjemmesiden eller opdager du fejl, er du velkommen til at skrive til Webmaster.

Cookies

En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr, når du besøger en hjemmeside.
Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde en forudsætning for at en hjemmeside kan fungere.

Vejen.dk anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. 
Læs mere på Erhvervsstyrelsen.dk om cookies og det juridiske grundlag

Cookies på denne hjemmeside

På vejen.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion og webanalyse. Vi anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes besøg. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugeroplevelsen.

Links til andre hjemmesider

Hvis du via et link på vejen.dk går videre til en anden hjemmeside skal du være opmærksom på, at de sider vi giver adgang til via links evt. bruger cookies.

Fravalg af cookies

Hvis du ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger.
Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.

Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org

Hvad sker der, hvis jeg fravælger cookies?

Hvis du fravælger cookies via dine browser-indstillinger, vil det ikke blive registreret, når du browser rundt på hjemmesiden. Du skal dog være opmærksom på at ved at fravælge cookies, vil du også automatisk fravælge en del af mange hjemmesiders funktionalitet. Et fravalg af cookies kan være årsag til at hjemmesiderne ikke fungerer korrekt.

Retningslinjer for debat på hjemmesiden

Mulighed for at give din mening til kende.

Vejen Kommunes debatforum på hjemmesiden giver dig mulighed for at få netop dit synspunkt frem i forhold til konkrete debat-emner. 
 
Debatten kan læses af alle med adgang til internettet.
 
Du kan ikke være anonym, men du bestemmer selv, hvad du skriver.
 
Dog vil vi gerne have, at indlæggene i debatten er præget af ordentlighed og gensidig respekt debattørerne imellem.
 
Vejen Kommune forbeholder sig ret til at fjerne indlæg. F.eks. indlæg som er reklame, injurierende, stødende eller indlæg som vedrører forhold af privat karakter.
 
Du er ikke forpligtet til at svare på indlæg til dine indlæg i debatforum, ligesom andre ikke er forpligtet til at svare på dine indlæg. 
 
Har du spørgsmål til kommunen, skal du sende dem direkte til den afdeling eller person, som har med sagen at gøre. Adresse kan du finde på hjemmesiden under "Kontakt".
Tilgængelighedspolitik for kommunens hjemmesider

Tilgængelighed på Internettet er en forudsætning for, at alle har adgang til de informationer og digitale løsninger, der stilles til rådighed for borgerne. Borgerne skal have adgang uanset eventuelle funktionsnedsættelser og uanset hvilken teknologi, borgerne anvender.
Målet med en tilgængelighedspolitik er at sikre, at Vejen Kommunes netsteder og vedhæftede filer bliver tilgængelige for flest mulige borgere.
Tilgængelighedspolitikken skal anvendes til at opsætte krav med hensyn til overholdelse af tilgængeligheden. Kravene skal stilles både internt og eksternt og bør indarbejdes i f.eks. digitaliseringspolitikken, design-manualen m.v.

Mål for tilgængelighed:

 • Vejen Kommunes netsteder skal være tilgængelige for flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige teknologiske platforme.
 • Vejen Kommunes netsteder skal overholde de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign, således som disse er defineret i WCAG AA-niveau (opfyldelse af samtlige prioritet 1 og 2 kontrolpunkter fra WCAG).
 • Udviklingen af nye netsteder og revision af eksisterende netsteder skal baseres på en kravspecifikation, hvori krav om tilgængelighed på W3C WCAG AA-niveau fremgår som ufravigelige.

Ansvarlig:

Webredaktionen i Vejen Kommune er ansvarlig for at tilgængelighedspolitikken implementeres og følges.

Sikring:

 • Tilgængeligheden indgår i kravspecifikationen for Vejen Kommunes kommende netsteder.
 • Vejen Kommunes netsteder skal baseres på tilgængelig teknologi, således som det er defineret af W3C i retningslinjerne for bl.a. tilgængeligt webdesign og tilgængelige redigeringsværktøjer.
 • Vejen Kommunes netsteder skal baseres på valid mark-up kode (f.eks. HTML, XHTML, XML) og på valide style sheets (CSS) i overensstemmelse med de angivne specifikationer.
 • Indhold på Vejen Kommunes netsteder i ikke W3C-format (f.eks. PDF-dokumenter) skal overholde retningslinjerne for tilgængelighed fra de pågældende leverandører eller standardiseringsorganisationer. Desuden skal indholdet i videst muligt omfang medtages i et tilgængeligt alternativ.
 • Vejen Kommunes netsteder skal altid testes for tilgængelighed før den endelige aflevering og idriftsættelse. Testen bør omfatte såvel de formelle krav som brugertest. Fejl og uhensigtsmæssigheder, som betyder, at netstedet ikke lever op til kravene om tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau, skal rettes inden netstedet tages i drift.
 • Medarbejdere, der publicerer på Vejen Kommunes netsteder, skal have den nødvendige uddannelse i forhold til tilgængelighed.

Hvornår og hvor ofte:

 • Der udarbejdes en specifikation af hvornår og hvor ofte et netsted skal testes for tilgængelighed. Som minimum skal Vejen Kommunes netsteder testes for tilgængelighed en gang årligt.
 • Der opsættes specifikke tidsfrister for, hvornår eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder skal være udbedret. Fejl og uhensigtsmæssigheder som betyder, at netstedet ikke lever op til kravene om tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau bør være rettet senest 2 måneder efter den årlige test.

Krav til samarbejdspartnere og leverandører:

 • Ved anvendelse af eksterne samarbejdspartnere og leverandører skal de pågældende virksomheder kunne dokumentere en rimelig grad af kompetence inden for området tilgængelighed.
 • Ved kontraktindgåelse skal eksterne samarbejdspartnere/leverandører garantere overholdelse af kravene til tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau. Disse krav gælder såvel for standardkomponenter som egenudviklede løsninger.
Translate-funktionen

Oversættelse af Vejen.dk

Vejen Kommune stiller oversættelsesværktøjet Google Translate til rådighed for brugerne til oversættelse af siderne på kommunens hjemmeside. Google Translate er et tredjepartværktøj, som Vejen Kommune ikke har indflydelse på eller ansvar for. Tjenesten giver en automatiseret oversættelse, der kun må betragtes som vejledende. Vejen Kommune garanterer ikke for nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger, oversat med Google Translate og påtager sig ikke noget juridisk ansvar for, hvis en oversættelse med brug af Google Translate resulterer i misforståelser, som har juridiske eller økonomiske konsekvenser for brugeren. Du finder funktionen øverst på alle sider.

Translation

Vejen Municipality has made the translation tool Google Translate available to users who wish to translate pages on our website. Google Translate is a third-party tool, and as a consequence Vejen Municipality has no control over, and cannot be held responsible for, the translations. When used, the tool provides an automatic translation, which should be regarded merely as a guideline to the actual meaning of the text. Vejen Municipality does not warrant the accuracy or reliability of any information translated by Google Translate and the Municipality assumes no legal responsibility should a translation by Google Translate result in misunderstandings resulting in legal or financial consequences for the user.