Vejledning til brug af kort

KortVejen

Kortet er bygget i ArcGIS Online, og indeholder en række værktøjer, som du kan benytte. Når du trykker på knappen vis stort kort, åbner KortVejen i et nyt fanevindue. Du bliver præsenteret for en velkomstbesked, som du kan vælge at slå fra fremadrettet ved at sætte flueben i feltet "Vis ikke denne velkomstskærm igen".

Velkomstskærm til E-kortet.

Når du åbner KortVejen får du som udgangspunkt kun vist et baggrundskort. Du kan tilføje nye lag ved at sætte flueben i laglisten. Bemærk at kortlagene er grupperet, og du skal derfor sætte flueben både ud for gruppen og det kortlag du ønsker at få vist. I Eksemplet nedenfor vises et punktlag over børnehaver i Vejen Kommune, da der er sat flueben ud for gruppelaget "Institutioner og administrative områder" og ud for kortlaget "Børnehaver".

Tilføj kortlag ved hjælp af laglisten.

Kortet har en række værktøjer du kan bruge.

Værktøjer tilgængeligt på kortet.Værktøjer tilgængeligt på kortet.

Zoom- og navigationsværktøjer

1. Zoom ind på kortet.

2. Zoom ud på kortet.

3. Gå til standard zoomniveau (standard udstrækning).

Kontrolpanelet

4. Tegn. Værktøjet kan benyttes til at tegne på kortet. Du kan markere punkter og tegne linjer og polygoner.

5. Måling. Værktøjet kan benyttes til at måle arealet af et område, afstanden mellem to punkter eller finde koordinaterne for et punkt (lokation).

6. Tilføj egene data. Du har mulighed for at tilføje dine egne data. Fx shape-filer eller en tekstfil i CSV-format. Bemærk at du ikke kan tilføje mere end 1000 objekter af gangen (punkter, linjer eller flader).

7. Udskriv. Kortet kan gemmes til forskellige formater fx pdf ved hjælp af udskrifts-værktøjet.

8. Kortet kan deles med andre ved hjælp af værktøjet Del. Kopier linket og send det f.eks. med email.

9. Om. Oplysninger omkring E-kort Vejen.

Søge - og kortlag værktøjer

10. Adressesøgning. Søg efter en adresse (pt. globalt adressetema).

11. Signaturforklaring. Slå signaturforklaringen til og fra.

12. Lagliste. Slå laglisten til og fra. Du kan tilføje og fjerne lag ved hjælp af laglisten.