Kommunikationspolitik

Kommunikation er ikke et mål i sig selv, men et afgørende redskab til at nå de mål, der er opstillet - så når vi taler om kommunikation i Vejen Kommune gør vi det, fordi det handler om:

  • Dialog og forventningsafstemning med borgerne
  • Løbende synliggørelse af Vejen Kommunes resultater
  • Vise Vejen Kommune, som den gode arbejdsplads

Læs Vejen Kommunes kommunikationspolitik