Brug af Vejen Kommunes kommunevåben

Der kan gives tilladelse til anvendelse af kommunevåben i de tilfælde, hvor Vejen Kommune er sponsor, medbestemmende eller medfinansierende til en konkret begivenhed eller et konkret projekt.

Der skal sendes en mail med beskrivelse af, hvorledes kommunevåbenet skal anvendes (i en folder, et program eller andet). Mailen sendes til Grafisk@vejen.dk.

Kommunevåbenet kan hentes via dette link:
Kommunevåben i Skyfish

Særlig tilladelse

Foreninger, institutioner og lignende kan søge om særlig tilladelse til at anvende kommunevåbenet. Særlig tilladelse gives ud fra følgende retningslinje:

  • Særlig tilladelse til anvendelse af logo kan gives i de tilfælde, hvor Vejen Kommune er samarbejdspartner og betragter anvendelsen som et markedsføringsmæssigt tiltag og branding.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til brug af Vejen Kommunes kommunevåben sendes til

Vejen Kommune
Intern Service
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Att. Chefkonsulent Anja Maarslet
Eller på mail: AMAA@vejen.dk

I ansøgningen skal der være en begrundelse for, hvorfor kommunevåbenet ønskes anvendt, samt en beskrivelse af, hvordan det ønskes anvendt - herunder om det er til en folder, plakat, pjece, hjemmeside og lignende.

Gives der tilladelse til at anvende kommunevåbenet, sendes det i en mail som vedhæftet fil.

Det forudsættes, at filen kun bruges til formålet, der er givet tilladelse til. Filen slettes efter brug, medmindre der er tale om en tilbagevendende aftale.

Der kan være tilknyttet et vilkår om tidsmæssig begrænsning til den særlige tilladelse.

Vejen Kommune kan bede om at få tilsendt en korrektur, hvor det fremgår, hvordan kommunevåbenet skal bruges.

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til: Grafisk@vejen.dk