Den varslede konflikt – hvem er omfattet?

27. april 2018

Den 27. april 2018 indgik Kommunernes Landsforening overenskomstforlig for alle de kommunalt ansatte. Forligsaftalerne sendes nu til afstemning hos hvert fagligt forbund. Når afstemningernes resultater er kendt ved vi, om der eventuelt udbryder konflikter på enkelte områder.

18. april 2018

Forligsmanden besluttede onsdag den 18. april, at konflikterne på det offentlige arbejdsmarked er udsat i 14 dage. 
Det gælder både den varslede strejke den 22. april og den varslede lockout den 28. april.

Med udsættelsen kan konflikten tidligst begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018.

Forligsmanden kan dog også inden for de to uger erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat, og så kan en konflikt træde i kraft på femtedagen efter denne beslutning.

29. marts 2018

Forligsmanden besluttede onsdag den 28. marts, at konflikterne på det offentlige arbejdsmarked er udsat i 14 dage.
Det gælder både den varslede strejke den 4. april og den varslede lockout den 10. april.

Med udsættelsen kan konflikten tidligst begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018.

Forligsmanden kan dog også inden for de to uger erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat, og så kan en konflikt træde i kraft på femtedagen efter denne beslutning.

26. marts 2018

Borgmester Egon Fræhr forklarer her, hvad den varslede konflikt og efterfølgende lockout vil betyde for Vejen Kommunes borgere.

19. marts 2018

Der er endnu ikke fundet løsninger på den varslede konflikt mellem arbejdsmarkedets parter.

Der er ca. 3500 ansatte i Vejen Kommune. Omkring 1500 af disse er omfattet af konfliktvarslerne.

En eventuel konflikt vil således kunne mærkes af mange borgere i Vejen Kommune.

På enkelte områder afventer vi en nærmere fortolkning af konfliktvarslerne, før vi endeligt kan sige, om bestemte faggrupper bliver omfattet af konflikt.

Men indtil videre regner vi med, at følgende områder er ramt af konflikt:

Dagtilbud

Dagplejen
Børnehaver
Børnecentre

Undervisningsområdet

Børnecentre
Musikskolen
Skoler, inklusiv skolefritidsordninger
Ungdomsskolen

Ældre, sundhed, social og handicap

Børnetandplejen
Hjælpemiddelservice
Jobcenter, herunder BUC
Lille Veum
Sundhedsplejersker
Ældreområdet, herunder Hjemmesygeplejen er undtaget fra konflikt. Enkelte ansatte på området er imidlertid omfattet.

Administration

Ansatte i administrationen
Biblioteker
Borgerservice
Vejen Kunstmuseum

Der tages forbehold for, at det endnu ikke fuldt ud er afklaret, hvilke medarbejdergrupper der er omfattet af eventuel konflikt.

Kommunernes Landsforening (KL) og Vejen Kommune forhandler i disse dage om muligheden for at oprette nødberedskab på udvalgte områder.

Denne side opdateres løbende.

----------------------------

13. marts 2018

En konflikt skal varsles med fire ugers varsel. Der er varslet strejke fra 4. april 2018 og lockout fra 10. april 2018.

Men – der kan fortsat findes løsninger, der afværger en konflikt.

Den varslede lockout er væsentlig mere omfattende end den varslede strejke.

Hvis parterne ikke kan blive enige inden da, kan Forligsinstitutionen udsætte konflikten med op til 28 dage.

Vi opdaterer løbende siden her, og om kort tid bliver det muligt at se en oversigt over de institutioner i Vejen Kommune, der omfattes af konflikt.

Se de overordnede udmeldinger fra Kommunernes Landsforening (KL)

Der er mulighed for at indgå aftale om nødberedskaber på udvalgte områder, hvor det er livsvigtigt, uopsætteligt og påkrævet for at undgå helbredstruende følger.

KL og de faglige organisationer står for forhandlingerne om nødberedskab.

Eventuelle aftaler om nødberedskab for Vejen Kommunes vedkommende meldes ud på denne side, så snart vi kender dem.

Vi orienterer så hurtigt og uddybende som muligt om den varslede konflikt.