Den varslede konflikt – hvem er omfattet?

En konflikt skal varsles med fire ugers varsel. Der er varslet strejke fra 4. april 2018 og lockout fra 10. april 2018.

Men – der kan fortsat findes løsninger, der afværger en konflikt.

Den varslede lockout er væsentlig mere omfattende end den varslede strejke.

Hvis parterne ikke kan blive enige inden da, kan Forligsinstitutionen udsætte konflikten med op til 28 dage.

Vi opdaterer løbende siden her, og om kort tid bliver det muligt at se en oversigt over de institutioner i Vejen Kommune, der omfattes af konflikt.

Se de overordnede udmeldinger fra Kommunernes Landsforening (KL)

Der er mulighed for at indgå aftale om nødberedskaber på udvalgte områder, hvor det er livsvigtigt, uopsætteligt og påkrævet for at undgå helbredstruende følger.

KL og de faglige organisationer står for forhandlingerne om nødberedskab.

Eventuelle aftaler om nødberedskab for Vejen Kommunes vedkommende meldes ud på denne side, så snart vi kender dem.

Vi orienterer så hurtigt og uddybende som muligt om den varslede konflikt.