Nyt rådhus

Invitation til indvielse af Vejens nye rådhus

Det nye rådhus skal skabe plads til Borgerservice, Teknik & Miljø, dele af Intern Service, Økonomi og Udvikling & Erhverv.

Rådhuset skal fremtidssikre og effektivisere den kommunale administration. Administrationen samles på færre adresser og det nye rådhus skal rumme 180 medarbejdere.

Vejen Kommunes beslutning om et nyt rådhus er truffet med effektivisering for øje. Hvis vi skal fremtidssikre og effektivisere den kommunale administration, er det vigtigt med en tidssvarende bygning, hvor der er mulighed for at bedre samarbejde på tværs i organisationen. Det en afgørende faktor for at skabe bedre kvalitet og større effektivitet i vores opgaveløsning overfor borgerne og virksomhederne.

Byrådet har besluttet at tilknytte Rambøll Danmark A/S som totalrådgiver til projektet.  Der er mange proceskrav, som gør, at projektet kommer til at strække sig over lang tid. En af totalrådgiverens første opgaver bliver at bistå med at udarbejde et bygge program.

Se dronefilm om opførelsen af det nye rådhus