Borgermøde om byggeprojekterne

Dias fra mødet

Se præsentationen fra borgermødet
Bemærk, at projektet i præsentationen er status medio januar 2017, og at der kan ske ændringer i projektet senere i forløbet.

Hvis du har spørgsmål til præsentationen er du velkommen til at kontakte os på nybymidte@vejen.dk

Nyt rådhus

Der var blandt andet oplæg om det nye rådhus, og det seneste forslag til facade blev præsenteret.

Tidsplan:

Nedrivning medio juli 2017 - medio oktober 2017
Byggeperiode: medio oktober 2017 - medio/ultimo 2019

 

Nyt bibliotek

På mødet blev facadeforslaget og indretningen af det nye bibliotek også præsenteret.

Tidsplan:

Byggeperiode: Start april 2017
Ibrugtagning: 1. december 2018


Se animationsfilm om det nye bibliotek

Parkeringspladser

Der bliver etableret nye parkeringspladser mens byggerierne pågår, da flere af de nuværende parkeringspladser inddrages i byggefasen.

SMS-service

Der blev også orienteret om den SMS-service, som Vejen Kommune har etableret.
Her kan du tilmelde dig og løbende få oplysninger om trafikale forhold og alternative parkeringsmuligheder i bymidten.
 

Se flere billeder fra mødet på vores Facebook side