Team Vandmiljø

Navn Telefonnr. Mail
     
Fagkoordinator    
Sally Huntingford 79 96 62 72 SJH@vejen.dk
     
Badevand og svømmebade:
Bodil Petersen 79 96 62 54 BOPE@vejen.dk
     
Dambrug:
Jens Peder Matthiesen 79 96 62 50 JPM@vejen.dk
Kirsten Kofod 79 96 62 65 KK@vejen.dk
     
Grundvand - Privat drikkevand, havevanding:
Bodil Petersen 79 96 62 54 BOPE@vejen.dk
Dan Møller 79 96 62 64 DM@vejen.dk
  79 96 62 73  
     
Grundvand - Markvanding:
Bodil Petersen 79 96 62 54 BOPE@vejen.dk
     
Grundvand - Vandværker, erhvervsindvinding af vand, grundvandsbeskyttelse, grundvandssænkning:
Dan Møller 79 96 62 64 DM@vejen.dk
  79 96 62 73  
     
Jordvarme:    
Kirsten Kofod 79 96 62 65 KK@vejen.dk
     
Spildevand - Spildevandsplan, spildevand på landet:
Berit Aagaard Thuesen 79 96 62 63 BAT@vejen.dk
Ebbe Evendorf Høy 79 96 62 77 EEH@vejen.dk
Kirsten Kofod 79 96 62 65 KK@vejen.dk
     
Vandløb - 2 m bræmmer, fiskeri:
Ann Kirstine Vesterlund Pedersen 79 96 62 59 AKVP@vejen.dk
     
Vandløb - Kommunale projekter, vandplaner:
Ebbe Evendorf Høy 79 96 62 77 EEH@vejen.dk
     
Vandløb - Sejlads:
Søren Vinsløv 79 96 62 60 SV@vejen.dk
     
Vandløb - Regulativer, regulering, restaurering, vedligeholdelse:
Berit Aagaard Thuesen 79 96 62 63 BAT@vejen.dk
Ann Kirstine Vesterlund Pedersen 79 96 62 59 AKVP@vejen.dk
Søren Vinsløv 79 96 62 60 SV@vejen.dk
     
Vandløb - Tilskud
Ebbe Evendorf Høy 79 96 62 77 EEH@vejen.dk
Sally Huntingford 79 96 62 72 SJH@vejen.dk

Tilbage til siden Find medarbejder