Teknik & Miljø - Natur & Landskab

Navn Telefonnr. Mail
     
Beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer, færdsel i naturen, Natura 2000, naturpleje, projekter, rydningspligt og stier:
Inge Lise Jensen 79 96 62 66 ILMJ@vejen.dk
Inge Nagstrup 79 96 62 62 INNA@vejen.dk
Per Johansen 79 96 62 58 PJ@vejen.dk
Sally Huntingford 79 96 62 72 SJH@vejen.dk
     
Bjørneklo:
Sally Huntingford 79 96 62 72 SJH@vejen.dk
     
Fortidsminder og diger:
Per Johansen 79 96 62 58 PJ@vejen.dk
     
Fredninger:
Inge Lise Jensen 79 96 62 66 ILMJ@vejen.dk
     
Grønt Råd:
Per Johansen 79 96 62 58 PJ@vejen.dk
     
Landskab og skiltning i det åbne land:
Gitte Kisbye 79 96 62 56 GIKI@vejen.dk
 
Rig natur:
Inge Nagstrup 79 96 62 62 INNA@vejen.dk
 
Skovrejsning:
Gitte Kisbye 79 96 62 56 GIKI@vejen.dk
 
15-års genopdyrkningsret:
Sally Huntingford 79 96 62 72 SJH@vejen.dk
     
Tilskud til projekter:
Sally Huntingford 79 96 62 72 SJH@vejen.dk
     
Vådområde-, lavbunds- og andre vandplanprojekter    
Michala Thomassen 79 96 61 08 MJST@vejen.dk


Tilbage til siden Find medarbejder