Teknik & Miljø - Erhvervsmiljø

Telefonliste for Teknik & Miljø - Erhvervsmiljø:
Navn Telefonnr. Mail
       
Fagkoordinator, modtager klager over miljøgener og forureningssager:
 - - -
     
Miljøgodkendelser og anmeldelser landbrug:
Anna Kathrine Klitgaard  79 96 62 71 AKKL@vejen.dk
Majbrit Holst Nielsen 79 96 62 68 MHNI@vejen.dk
Gitte Elgaard   79 96 62 75 GE@vejen.dk
Helle Frank Jensen       79 96 62 57 HFJ@vejen.dk
Helle Kalmayer Hansen 79 96 61 77  HKH@vejen.dk
     
Miljøgodkendelser og anmeldelser industri:  
Andreas Chresten Andersen  79 96 62 61  ACA@vejen.dk
Jegatha J. Malavan  79 96 62 55  JEJM@vejen.dk
Jens Jørgen Nørrevang  79 96 62 67  JJN@vejen.dk
     
Miljøtilsyn landbrug:
Jane Prejh Brochmann 79 96 62 70 JPB@vejen.dk
     
 
Miljøtilsyn industri:  
Andreas Chresten Andersen  79 96 62 61  ACA@vejen.dk
Jegatha J. Malavan  79 96 62 55  JEJM@vejen.dk
Jens Jørgen Nørrevang  79 96 62 67  JJN@vejen.dk
     
Jordforurening:
Iben Kirchberg Nilsson  79 96 62 73  IKN@vejen.dk
Dan Møller  79 96 62 64  DM@vejen.dk
     
Affaldsplaner og -regulativer:
Michael Deleuran  79 96 62 43  MD@vejen.dk
Hannah Buhl  79 96 62 45  HABU@vejen.dk
     
Indsamlingsordninger for dagrenovation og genanvendeligt affald, kompostering:
Hannah Buhl  79 96 62 45  HABU@vejen.dk
     
Erhvervsaffald:
Kathrine Høyrup  79 96 62 44  KHOY@vejen.dk
Michael Deleuran  79 96 62 43  MD@vejen.dk
Miriam K. N. Sørensen  79 96 62 69  MKNS@vejen.dk
     
Genbrugspladser:  
Søren Cæsar Jensen  51 62 51 86 SCJE@vejen.dk
     
Oplysning om affald for børn og unge:   
Kathrine Høyrup 79 96 62 44  KHOY@vejen.dk

 

Tilbage til siden Find medarbejder