Natur & Miljø - Natur & Vandmiljø for borgere

Navn Telefonnr. Digital Post
Sally Jane Huntingford 79 96 62 72 Skriv til Teknik & Miljø
Berit Aagaard Thuesen 79 96 62 63 Skriv til Vandløb
Bodil Petersen 79 96 62 54 Skriv til Jord og grundvand
Camilla Kjul Kokholm Larsen 79 96 60 24 Skriv til Natur
Ebbe Evendorf Høy 79 96 62 77 Skriv til Vandplansprojekter
Gitte Kisbye 79 96 62 56 Skriv til Natur
Inge Lise Møller Jensen 79 96 62 66 Skriv til Natur
Jacob Rysberg Nielsen 79 96 62 86 Skriv til Vandplansprojekter
Jeppe Brander Christensen 79 96 61 34 Skriv til Vandløb
Nikolai Ludvigsen 79 96 62 43 Skriv til Vandplansprojekter
Per Johansen 79 96 62 58 Skriv til Natur
Peter Erfurt 79 96 62 73 Skriv til Jord og grundvand
Søren Winsløw 79 96 62 60 Skriv til Vandløb