Chefkonsulenter

Navn Telefonnr. Digital Post
Dorte Juhl Folmer 79 96 64 99  DOJF@vejen.dk
Søren Josefsen 79 96 64 00  SSJO@vejen.dk