Sundheds- og sygefraværspolitik

Formål:

 • At fremme sundhed, trivsel og arbejdsglæde blandt ansatte ved Vejen Kommune.
 • At gøre sundhed til et fælles anliggende på den enkelte arbejdsplads.
 • At bidrage til nedbringelse af fraværet, til gavn for den enkelte og for arbejdspladsen.
 • At skabe synlighed for procedure ved håndtering af fravær.

Politik:

 • Vejen Kommune ønsker at bidrage til den enkelte medarbejders trivsel og sundhed.
 • Vejen Kommune skaber rammer, der gør det muligt for den enkelte arbejdsplads/det enkelte MED-udvalg at foretage   sunde valg - f.eks. i forhold til fysisk aktivitet.
 • Vejen Kommune ønsker i den udstrækning det er muligt, at understøtte arbejdsfastholdelse for at forebygge langvarige sygdomsforløb.
 • Fravær er ikke en privat sag - men sygdommens karakter er. Vejen Kommune betragter sygefravær som et fælles anliggende, der berører såvel den sygemeldte og dennes familie samt kollegerne på arbejdspladsen.
 • Vejen Kommune ønsker at begrænse fravær ved at være åbne omkring emnet, og her er nøgleordene bl.a. dialog og gensidig tillid.

Lovgrundlag:

 • KTO forliget - Sundhedsfremmeordning
 • Lov om sygedagpenge
 • Arbejdstilsynets vejledning D 4.1
 • Rammeaftale om Det Sociale Kapitel


Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016