Stresspolitik

Det er vigtigt at have fokus på stress på arbejdspladsen, da stress både er et problem for medarbejderen selv, men i høj grad også påvirker arbejdsmiljøet og derved kvaliteten af arbejdet for de øvrige medarbejdere og ledelsen.

Formål:

  • At fremme trivsel og minimere arbejdsbetinget stress.
  • At skabe arbejdsglæde og motiverede medarbejdere.
  • At mindske sygefravær.


Politik:

  • Stress er et fælles ansvar for organisationen, ledelsen, medarbejdergruppen og den enkelte medarbejder.
  • Stress bør ikke opleves som en daglig del af arbejdet.
  • Arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress i Vejen Kommune sker i åbenhed og i et fælles samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og medarbejderne.

Lovgrundlag:

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at der på arbejdspladser skal skabes sikre og sunde arbejdsmiljøer, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Det fremgår ligeledes af loven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det psykiske arbejdsmiljø, herunder at undgå/løse problemer med stress på arbejdspladsen, er en del af ovenstående.


Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016