Seniorpolitik

Derfor handler seniorpolitikken ikke om at sige farvel, men om at sige goddag til nye udfordringer og nye muligheder i en sen fase af arbejdslivet.

Der skal fokus på at fastholde den ældre medarbejder længere på arbejdspladsen som en kompetent, værdifuld og ressourcefuld medarbejder.

Formål:

At vise, at alle medarbejdere - uanset alder - er værdifulde for Vejen Kommune, og skal gives mulighed for at udvikle og vedligeholde deres kompetencer igennem hele arbejdslivet ved:

  • At gøre det attraktivt også for den ældre del af medarbejderstaben at blive længst muligt som medarbejder i Vejen Kommune.
  • At bevare viden og kompetence i organisationen.
  • At give den ældre medarbejder mulighed for en "blød" overgang til seniortilværelsen.

Politik:

  • Der tilbydes alle medarbejdere en årlig seniorsamtale fra de er 58 år.
  • Seniordage afholdes jf. de enkelte overenskomster og rammeaftale for seniorpolitik.
  • Det er et fælles ansvar at sikre, at også ældre medarbejdere påtager sig nye og ændrede arbejdsopgaver, herunder anvendelse af ny teknologi.
  • Det er et fælles ansvar at sætte fokus på de særlige kompetencer som seniormedarbejderen typisk er i besiddelse af, eksempelvis stor faglig viden og erfaring.

Lovgrundlag:

O.11 Rammeaftale om seniorpolitik

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016