Rygepolitik

Formål:

På baggrund af Lov om røgfrie miljøer er der vedtaget følgende rygepolitik for Vejen Kommune.  Formålet med en røgfri arbejdsplads er at sikre, at alle ansatte i Vejen Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de gener og den reelle sundhedsfare, der er ved passiv rygning.

Lovgrundlag:

Rygepolitikken er udarbejdet med grundlag i seneste revision af Lov om røgfri miljøer, Lov nr.607 af 18. juni 2012 med ikrafttræden 15. august 2012.

Loven anvendes ved fortolkning af rygepolitikken.

Politikken:

I loven om røgfrie miljøer nr. 607 der træder i kraft pr. 15.8.2012 står der følgende:

"Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft."

Den røgfri arbejdsplads omfatter alle ansatte på kommunens arbejdspladser. Ved arbejdspladser forstås såvel bygninger som køretøjer. E-cigaretter ligestilles med ovennævnte produkter.

Rygning i arbejdstiden kan ske udendørs. Dog skal det iagttages, at der er særlige bestemmelser gældende for institutioner og skoler, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, hvor det er ikke tilladt at ryge indenfor disse institutioner og skolers matrikel.

I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det som forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen. Endvidere skal der altid i god tid være foretaget en udluftning inden personalet kommer ind i boligen.

Lokale aftaler:

Det aftales nærmere mellem de relevante MED-udvalg, brugerråd og bestyrelser hvor der må ryges udendørs. Dog under hensyntagen de særlige bestemmelser der gælder for institutioner og skoler der har optaget børn og unge under 18 år. Rygning i samvær med børn er dog under ingen omstændigheder tilladt. Overholdelse af rygepolitik:Ledelsen på arbejdspladserne har ansvaret for, at alle gældende regler overholdes og dermed også rygepolitikkens regler.

Overtrædelse:

Overtrædelse af rygepolitikkens regler behandles på samme måde som overtrædelse af andre regler på arbejdspladserne, eksempelvis påtale, advarsel m.v.

Arbejdstilsynet kan udstede bøde for overtrædelse af Lov om røgfrie miljøer og taksterne er på 5.000 kr., 10.000 kr. og 20.000 kr. forholdsvis 1., 2. og 3. gang der konstateres at loven ikke overholdes. Bøden vil altid tilfalde arbejdsgiveren.


Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016