Rusmiddelpolitik

Formål:

Vejen Kommunes rusmiddelpolitik skal medvirke til at sikre:

  • En attraktiv og velfungerende arbejdsplads både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed.
  • En arbejdspladskultur, der forebygger rusmiddelproblemer.  

Politikken:

Kommunens politik er, at indtagelse af rusmidler (alkohol, stoffer mv.) og arbejde ikke hører sammen. Af hensyn til medarbejdernes trivsel og sikkerhed samt arbejdets udførelse og Vejen Kommunes image er det således ikke acceptabelt, hvis en medarbejder er påvirket af rusmidler eller lugter af alkohol på arbejdet.

Alle ledere og kolleger har pligt til at reagere og gribe aktivt ind ved en formodning eller viden om, at rusmiddelpolitikken ikke bliver overholdt.

Hvem gælder politikken for: Alle medarbejdere ansat ved Vejen Kommune uanset art og varighed.

Hvor gælder politikken: På alle kommunens adresser samt overalt hvor en medarbejder opholder sig i forbindelse med sit arbejde.

Hvornår gælder politikken: Når medarbejderen er på arbejde (både ved dag, aften og natarbejde).
Ledelsen bestemmer i hvilket omfang og under hvilke forhold, alkohol undtagelsesvis kan indtages på arbejdspladsen.

Lovgrundlag:

Ingen  


Godkendt i Hovedudvalget den 24. januar 2018