Rekrutterings- og ansættelsespolitik

Rekrutterings- og ansættelsespolitik

(herunder erhvervstest ved rekruttering på lederniveau 1-3)

Formål:

Formålet er at sikre, at job- og personprofil, herunder i et fremtidigt perspektiv, beskrives og afdækkes i forbindelse med enhver ansættelse. Vejen Kommune ønsker at tiltrække og ansætte engagerede, dygtige og forandringsvillige medarbejdere.

Politikken:

Vejen Kommunes politik er at:

  • profilere sig som en attraktiv arbejdsplads.
  • det er lederens ansvar at sikre en effektiv rekrutterings- og ansættelsesproces og at relevante samarbejdspartnere inddrages i forløbet.
  • alle ansøgere får en respektfuld behandling i rekrutterings- og ansættelsesprocessen.
  • sikre en mangfoldig medarbejdergruppe i forhold til kompetencer, alder, fysisk formåen, etnisk baggrund mv.
  • der skal anvendes erhvervstest ved ansættelse af direktører, afdelingschefer og institutionsledere.

Lovgrundlag:

Ledige stillinger inden for det kommunale område skal som udgangspunkt besættes efter offentligt opslag.


Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016