Politik for voldsomme hændelser

Voldsomme hændelser er en fælles betegnelse for oplevelsen af både fysisk vold og psykisk vold som trusler, krænkende handlinger, mobning og alle former for chikane. Medarbejderne kan blive udsat for voldsomme hændelser fra borgere, kollegaer og ledelse. Psykisk vold kan fremsættes både mundtligt og skriftligt, herunder, for eksempel via de sociale medier.

Formål:

Vejen Kommune ønsker:

  • en tryg arbejdsplads, hvor alle ansatte agerer i forhold til kommunens værdigrundlag.
  • at voldsomme hændelser reduceres eller helt elimineres på alle arbejdspladser under Vejen Kommune.
  • at indsatsen mod voldsomme hændelser bliver prioriteret af både ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere i fællesskab.
  • at der altid handles på en voldsom hændelse, ud fra de foreliggende retningslinjer.

Politikken:

  • Vejen Kommune tolererer ikke vold, trusler om vold, krænkende handlinger, mobning og chikane overfor kommunens ansatte.
  • Vejen Kommune anser vold, trusler om vold, krænkende handlinger, mobning og chikane for et fælles problem og et fælles ansvar.
  • Både medarbejdere og ledelse har et ansvar for at gribe ind, hvis vold, trusler om vold, krænkende handlinger, mobning og chikane finder sted på arbejdspladsen.
  • Der laves retningslinjer på de enkelte arbejdspladser der er tilpasset arbejdspladsens vilkår. De arbejdspladser der er mest udsatte for voldelige episoder har en særlig forpligtelse til at have fokus på forebyggende tiltag, samt på handlingsplan ved voldsomme hændelser.

Lovgivning:

Funktionærloven og øvrige regler vedr. personaleforhold
Arbejdsmiljøloven
Straffeloven

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016
Administrative ændringer godkendt af Hovedudvalget 20. marts 2019