Politik for tjenestefrihed

Formål:

Vejen Kommune finder det værdifuldt og vigtigt, at medarbejderne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Formålet med politikken er således, at give medarbejderen mulighed for, under hensyn til arbejdets udførelse, at få den frihed, som er betydningsfuld for den enkelte. På den måde understøttes løsning af kerneopgaven.

Politikken:

Det er Vejen Kommunes politik, at sikre fælles overordnede rammer for en ordentlig og respektfuld håndtering af frihed og orlov, hvor der er en forventning om gensidig fleksibilitet. I retningslinjer for tjenestefrihed kan du læse mere om dette.

Lovgrundlag:

  • Aftale om fravær af familiemæssige årsager (NIS-løn nr. 05.13)
  • Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål (NIS-løn nr. 05.15)
  • Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (NIS-løn nr. 24.11)

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016