Lønpolitik

Formål:

  • Lønpolitikken skal motivere og understøtte mulighederne for udvikling og fastholdelse af de ansatte i Vejen Kommune.
  • Motivere den enkelte medarbejder til at tage initiativ, tage ansvar og være omstillingsparat inden for sit arbejdsområde.
  • Fremme kvalitet, effektivitet og kreativitet i opgaveløsningen.
  • Sikre en synlig sammenhæng mellem løn og den enkelte medarbejders kompetencer, ansvar og resultater i opgaveløsningen.

Politikken:

  • Der arbejdes med de inden for budgettet afsatte frie lønmidler.
  • Det tilstræbes, at andelen af "Lokalløn" i gennemsnit udgør mindst 7 pct. af nettolønnen på kommuneniveau.
  • Der er synlighed om principperne for løndannelse.

 

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016