Kompetenceudviklingspolitik

Formål:

Kompetenceudviklingspolitikken skal bidrage til, at vi:  

  • sikrer effektiv opgaveløsning af høj kvalitet, så vi kan opfylde de forventninger borgere og politikere har til god borgerservice
  • sikrer at medarbejdernes faglige og personlige kompetencer udvikles til gavn for den fortsatte kvalitetsudvikling af Vejen Kommune
  • rekrutterer og fastholder engagerede, dygtige og forandringsvillige medarbejdere inden for alle relevante faggrupper
  • understøtter og videreudvikler den kultur, der er i Vejen Kommune

Politikken:

I Vejen Kommune spiller MED-organisationen en væsentlig rolle i forhold til at kunne gennemføre kompetenceudviklingspolitikken.

Hovedudvalget drøfter og evaluerer kompetenceudviklingspolitikken ud fra et strategisk perspektiv.

De lokale MED-udvalg har ansvar for at drøfte:

  • overordnede mål for indsatsen med kompetenceudvikling på den enkelte arbejdsplads
  • sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling
  • hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres

Den enkelte leder har ansvar for at sikre rammerne for kompetenceudvikling. Det sker på baggrund af handle-og udviklingsplaner på afdelings-/institutionsniveau og individniveau ved at gennemføre MUS/LUS én gang om året (MUS kan evt. erstattes af TUS hvert andet år).

Både ledelse og medarbejdere skal tage ansvar for at sikre udvikling af dynamiske kompetenceudviklingsprocesser og etablering af fælles læringsmiljøer.

Kompetenceudvikling sker hele tiden:

  • ved gensidig inspiration i det daglige arbejde
  • når den enkelte og gruppen omsætter viden til læring og dermed ny praksis i organisationen
  • i samarbejdet om opgaveløsning inden for og på tværs af fagområder

 

Lovgrundlag:

KL og KTO har indgået "Aftale om kompetenceudvikling".

 

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016