Fratrædelsespolitik

Formål:

I forlængelse af kommunens værdier ønsker Vejen Kommune, at medarbejdere der forlader kommunen føler sig pænt og ordentligt behandlet.

Politik:

Vejen Kommunes fratrædelsespolitik er:

  • At mulighederne for omplacering eller ændringer af ansættelsesforholdet skal overvejes som alternativ til afskedigelse.
  • At sikre at kommunen opfattes som en god og ordentlig arbejdsgiver, også i forbindelse med uansøgt afsked.
  • At alle medarbejdere der fratræder efter eget ønske tilbydes en fratrædelsessamtale med nærmeste leder, snarest muligt efter opsigelse.
  • Ved afskedigelse som følge af besparelser/omstrukturering tilbydes medarbejderen at indgå i kommunens Jobbank, jf. Vejen Kommunes tryghedsaftale.

Lovgrundlag:

Vedr.: tjenestemænd:
Tjenestemandsloven og -regulativet.

Vedr.: funktionærer:
Funktionærloven
Forvaltningsloven
MED-Rammeaftalen

vedr. tillidsrepræsentanter (TR + AR)
Generelt: Overenskomster

 

Godkendt i Hovedudvalget 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget 5. januar 2016