Personalepolitikker

Vejen Kommune har i efteråret 2015 revideret personalepolitikkerne. Personalepolitikkerne er godkendt i Hovedudvalget i december 2015 og i Økonomiudvalget januar 2016.

Se den overordnede personalepolitik.

Til nogle af politikkerne er der udarbejdet retningslinjer, vejledninger mv. som findes under politikkerne.  

Hovedudvalget har vedtaget følgende definition af retningslinjer og vejledninger i forbindelse med personalepolitikker:

Retningslinjer:

  • Retningslinjer definerer hvad der "skal" gøres i forbindelse med en given problemstilling.
  • Der lægges op til, at det underlæggende MED-system kan lave lokale retningslinjer for udmøntning af politikken. Lokale retningslinjer skal altid udformes inden for rammerne af de overordnede retningslinjer.
  • I de tilfælde hvor det ikke er muligt at lave lokale retningslinjer for en politik skal det præciseres i den overordnede retningslinje.

Vejledning:

  • Vejledninger er ment som en inspiration til en metode til at gribe en given problemstilling an på.

Retningslinjer og Vejledninger i samme dokument:

  • For nogle politikker er det mest hensigtsmæssigt, at have både retningslinjer og vejledninger i samme dokument. Her skal det være helt tydeligt, hvad der er retningslinjer og hvad der er vejledninger.