Senior - vejledning

Vejledning til Seniorpolitik

Seniorsamtale:

Kan med fordel indgå som en del af MUS. 

Kompetenceudvikling:

Leder og medarbejder sikrer sammen, at også ældre medarbejdere fortsat kan påtage sig nye og ændrede arbejdsopgaver, herunder anvendelse af ny teknologi. Dette sker ved, at der i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale eller evt. ved en særlig seniorsamtale altid sker en drøftelse med seniormedarbejderen om behov for uddannelse i relation til bestående og kommende arbejdsopgaver.

Det er vigtigt at sætte fokus på de særlige kompetencer, som seniormedarbejderen typisk er i besiddelse af, eksempelvis stor faglig viden og erfaring, intuition, menneskekendskab, præcision og stabilitet i arbejdsindsatsen, samt at udnytte disse kompetencer bedst muligt på arbejdspladsen.

Planlægning af fratrædelse:

For at sikre såvel arbejdspladsen som medarbejderen en positiv og velplanlagt fratræden ved overgang til efterløn/pension drøftes seniormedarbejderens planer omkring udtræden af arbejdsmarkedet som en del af den årlige medarbejderudviklingssamtale eller særlig seniorsamtale.

Det er frivilligt for medarbejderen at oplyse ledelsen om sine planer for fratræden.

Såfremt medarbejderen har planer om meget tidlig fratræden vil man have mulighed for at drøfte, hvad der eventuelt kunne få medarbejderen til at blive lidt længere.

Der vil endvidere være mulighed for at planlægge den sidste del af arbejdslivet på en sådan måde, at såvel arbejdspladsen som medarbejderen tilgodeses.

På arbejdspladser med specialiserede arbejdsopgaver vil det eksempelvis være hensigtsmæssigt at planlægge/systematisere overlevering af opgaver/viden/erfaring til yngre medarbejdere, således at generationsskiftet bliver mere glidende - seniormedarbejderen vil samtidig kunne opleve en vis aflastning i den sidste del af arbejdslivet.

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016