Rusmidler - vejledning

Vejledning til rusmiddelpolitik for Vejen Kommune

En medarbejders misbrug af alkohol eller andre rusmidler er et personligt anliggende – men et
misbrug påvirker arbejdspladsen.

Under hensyn til dette vil Vejen Kommune tilstræbe, at der kan tages hånd om misbrug af
rusmidler. Der er udarbejdet følgende vejledning for hhv. lederen, kollegaen og misbrugeren:

Lederen:

Det er vigtigt, at lederen tager signaler om misbrug alvorligt. Lederen kan inddrage
arbejdsmiljørepræsentant eller TR.

Ved et erkendt problem kan lederen afhængig af situationen være behjælpelig i forhold til
løsning af problemet. Hjælpen kan f.eks. bestå i råd og vejledning om:

  • Kontakt til Vejen Kommunes misbrugskonsulent (For ansatte bosiddende i Vejen
    Kommune)
  • Henvisning til hjemkommunens misbrugskonsulent eller behandlingstilbud
  • Privat behandling
  • Orlov

Derudover skal der i forbindelse med et erkendt problem tages stilling til, under hvilke
betingelser ansættelsesforholdet kan fortsættes. Lederen laver aftaler om, hvordan misbruget
håndteres og kan, såfremt misbrugeren er indforstået hermed, orientere berørte
medarbejdere.

Lederen holder kontakt til misbrugeren, som er i et eventuelt behandlingsforløb, følger op på
aftaler og er behjælpelig i arbejdssituationen og/eller i forbindelse med tilbagevenden til
arbejdspladsen

Kollegaen:

Ved bekymring om et misbrugsproblem retter kollegaen henvendelse til lederen,
arbejdsmiljørepræsentant eller TR. Det er misforstået god kollegial adfærd at dække over et
misbrugsproblem.

Kollegaer til en misbruger bakker op om og støtter en kollega, der er i misbrugsbehandling.

Misbrugeren:

Misbrugeren arbejder positivt på at løse misbrugsproblemet og overholder indgåede aftaler,
herunder behandling.

Godkendt på Hovedudvalget den 24.1.2018