Retningslinjer for arbejdsmiljø

Ansvar:

Det er altid ledelsen, der har det overordnede ansvar for, at Vejen Kommune som virksomhed
opfylder de gældende bestemmelser i arbejdsmiljøloven.
Arbejdsmiljøarbejdet er forankret i Vejen Kommunes MED struktur og udmøntes således, at
det i praksis er en opgave der er bredt ud til hele organisationen.

Arbejdsmiljøgruppens rolle og ansvar:

Som udgangspunkt skal arbejdsmiljøforhold håndteres så tæt på den konkrete arbejdsplads
som muligt.

 • Arbejdsmiljøgrupperne er det centrale omdrejningspunkt for arbejdsmiljøarbejdet.
 • Arbejdsmiljøgruppens arbejde er både udførende og kontrollerende.
 • Arbejdsmiljøgruppen referer til det lokale MED-udvalg.
 • Arbejdsmiljøgruppen skal udarbejde, gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV),
  arbejdsmiljøhandleplaner, trivselsundersøgelser mm.

Disse værktøjer er de vigtigste i arbejdet med at styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
og indgår i Vejen Kommunes styringsværktøjer på linje med bl.a. drifts- og udviklingsaftaler
og medarbejdersamtaler.

MED-udvalgets rolle og ansvar:

Med udgangspunkt i arbejdspladsens APV, APB, arbejdsmiljøhandleplaner og
trivselsundersøgelser mm. skal MED-udvalget vurdere, om der er behov for en særlig indsats
for at opfylde de indsatsområder, der er fastsat i Vejen kommunes Arbejdsmiljøhandleplan.
Hvis det er tilfældet, skal MED-udvalget sikre, at der udarbejdes en arbejdsmiljøhandlingsplan
som beskriver, hvilke initiativer der skal gennemføres samt hvornår og af hvem. MED-udvalget
skal efterfølgende kontrollere, at handlingsplanen bliver udarbejdet, gennemført og evalueret.

 • MED-udvalget skal løbende følge op på handlingsplaner og initiativer.
 • MED-udvalget skal lave en årlig arbejdsmiljøredegørelse, samt fastlægge evt. nye indsatsområder for arbejdsmiljøindsatsen gennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • MED-udvalget skal vurdere, hvornår særlige initiativer er nødvendige for enkelte faggrupper på tværs af arbejdssteder, og hvornår initiativerne bør omfatte alle
  faggrupper.

Hvis ikke arbejdsmiljøudfordringerne kan løses lokalt, af praktiske eller økonomiske årsager, er
det MED-udvalgets ansvar, at bringe arbejdsmiljøudfordringer videre gennem
ledelsessystemet.

Hovedudvalgets rolle og ansvar:

Hovedudvalget har ansvaret for, at fastlægge overordnede rammer og målsætninger for
arbejdsmiljøarbejdet i hele Vejen Kommune.

Hovedudvalget:

 • Skal kortlægge generelle arbejdsmiljøudfordringer og udarbejde en overordnet årlig arbejdsmiljøhandlingsplan for indsatsen for fysisk og psykisk arbejdsmiljø på tværs af arbejdspladser og faggrupper. Dette sker på baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Skal i den årlige arbejdsmiljøredegørelse følge op på Arbejdsmiljøpolitikken, og redegøre for status i forhold til de opstillede indsatsområder i den årlige
  arbejdsmiljøhandleplan. Herunder vurderer effekten af de initiativer, som foregår i hovedudvalgets regi.
 • Har ansvar for at tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og ledere den nødvendige uddannelse (herunder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse), ressourcer og redskaber til et effektivt arbejde i arbejdsmiljøgrupperne.

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016